Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 26.08.2020 r.

2020-08-26

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku:

1. Jarosław Wojczakowski, liczba akcji 6 382 500, liczba głosów 6 382 500; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 49,60%, 21,46% ogólnej liczby głosów,

2. Remigiusz Kościelny, liczba akcji 6 426 249, liczba głosów 6 426 249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 49,94%, 21,61% ogólnej liczby głosów.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %


POWRÓT