Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

24.08.2020 r., godz. 08:48

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że akcjonariusz Spółki, Remigiusz Kościelny w związku ze zwołanym na 26 sierpnia 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, w którego porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, zgłosił kandydatury Pana Wojciecha Humińskiego oraz Pana Szymona Skiendzielewskiego na Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgody na kandydowanie ww. osób do Rady Nadzorczej Emitenta oraz ich oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT