Zawarcie umowy wydawniczej.

13.09.2018 r., godz. 7:54

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu
13 września 2018 r. umowy wydawniczej z Bekho Team, z siedzibą w Santiago (Chile), na podstawie której Emitent wyda na platformach iOS i Android grę „Endless Lake”.

Umowa wpisuje się w strategię publikacji gier z segmentu hyper-casual. W opinii Zarządu zawarcie umowy będzie miało wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT