Strategia Vivid Games na lata 2018 – 2020

13.09.2018 r., godz. 7:49

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata.Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata.

Kluczowe założenia strategiczne dla Vivid Games to:

1. Publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core.

2. Rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual.

3. Intensyfikacja działań marketingowych.

4. Rozwój kluczowych wewnętrznych technologii.

5. Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT