Korekta raport kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

30.10.2019

Zarząd Vivid Games S.A. informuje, ze do raportu kwartalnego QSR3/2019 omyłkowo załączono raport za I kwartał r.. W związku z powyższym Emitent niezwłocznie opublikuje korektę zawierającą prawidłowy plik.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT