Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 21.10.2019 r.

21.10.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 października 2019 roku:

1. Jarosław Wojczakowski, liczba akcji 6 382 500, liczba głosów 6 382 500; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZA – 49,60%, 21,46% ogólnej liczby głosów,

2. Remigiusz Kościelny reprezentowany przez pełnomocnika, liczba akcji 6 426 249, liczba głosów 6 426 249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na NWZA – 49,94%, 21,61% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT