Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

03.10.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako:"Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2019 roku z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 27 listopada 2019 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 30 października 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT