Informacja o sposobie głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

09.06.2020 20:52

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z 12 maja 2020 informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 otrzymał informację o wydaniu w dniu 5 czerwca 2020 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym postanowienia w sprawie przeprowadzenia głosowania nad układem w trybie pisemnego zbierania głosów, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

O kolejnych etapach postępowania Emitent będzie informował osobnymi raportami.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT