Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

12.06.2018 r.

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako:"Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 25 września 2019 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 24 września 2019 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT