Zmiana terminu publikacji gry Metal Fist.

18:01 24.05.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o podjęciu w dniu 24.05.2017 r. uchwały o zmianie terminu premiery gry Metal Fist. Gra będzie wydana nie później niż w IV kwartale 2017 roku wobec wcześniej ogłoszonego terminu tj. czerwca 2017 r. (Raport bieżący nr 2/2017).

W opinii Zarządu premiera bardziej dopracowanego produktu wpłynie korzystnie na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT