Raport nr 26/2018 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 26/2018

Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW”) z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1 474 681 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset osiemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako: „Akcje”).

Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 14 sierpnia 2018 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVVDGM00014”.

Podstawa prawna:
art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu

10.08.2018 r., godz.