Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.

12.05.2020 r., godz. 16:23

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z 28 kwietnia 2020 informuje, że w dniu 12 maja 2020 Emitent otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowienia o otwarciu w odniesieniu do Emitenta przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A. Jednocześnie, Sąd Rejonowy wyznaczył doradcę restrukturyzacyjnego Radosława Małkiewicza na stanowisko nadzorcy sądowego oraz doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Piecha na stanowisko kuratora dla obligatariuszy.

Wniosek Emitenta o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A zawierał propozycje układowe, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020.

O kolejnych etapach postępowania Emitent będzie informował osobnymi raportami.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT