Decyzja dotycząca dofinansowania projektu w ramach programu GAMEINN.

16:01 18.05.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o powzięciu w dniu 18 maja 2017 r. informacji o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Spółkę odwołania od decyzji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek złożony przez Emitenta dotyczył projektu pt. "Opracowanie systemu do testów funkcjonalności na środowiskach serwerowych - Systemu GTF (Game Test Framework)". Po złożeniu odwołania projekt został zakwalifikowany do otrzymania wsparcia. Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 162 816,62 zł, Emitent wnioskował o dofinansowanie kwotą 787 429,74 zł, wniosek został uwzględniony w całości

System GTF to autorskie rozwiązanie do automatyzacji testów aplikacji budowanych na popularnych silnikach renderujacych wraz z obsługa infrastruktury urządzeń mobilnych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT