Powołanie członka Rady Nadzorczej.

07.05.2020 r., godz. 10:32

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o powołaniu w dniu 7 maja 2020 przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji Pana Wojciecha Humińskiego na członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją złożoną w dniu 23 kwietnia 2020 przez Pana Piotra Szczeszka.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pan Wojciech Humiński będzie sprawował czynności członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Pan Wojciech Humiński posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i ICAN Institute oraz kwalifikacje w zakresie rozwoju i przekształceń przedsiębiorstw. Pan Wojciech Humiński jest obecnie członkiem zarządu TestArmy Group S.A. we Wrocławiu, co nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Wcześniej Pan Wojciech Humiński pełnił funkcje w Euro Bank S.A.: wiceprezesa zarządu (w latach 2006-2019), dyrektora zarządzającego (w latach 2005-2006) oraz dyrektora działu rozwoju produktu (w latach 2003-2005). Pan Wojciech Humiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT