Wynik kontroli celno-skarbowej.

24.07.2018 r. godz. 17:50

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 lipca 2018 roku Wyniku kontroli z kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (UCS w Toruniu) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016 (dalej jako: „kontrola”). W wyniku kontroli UCS w Toruniu ustalił, że Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2016 roku, co skutkowało zaniżeniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 rok o kwotę 834 102 zł.

Na kwotę zakwestionowanych przez UCS w Toruniu kosztów uzyskania przychodu składa się wartość faktur za opłaty licencyjne za korzystanie z gry Real Boxing 2 wystawianych na rzecz Emitenta przez spółkę Vivid Games Sp. o.o. oraz wartość dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od kwoty ww. opłat licencyjnych zaliczonych do wartości nakładów poniesionych na ukończenie gry Real Boxing 2.

Emitent przeanalizuje otrzymany Wynik kontroli i przekaże niezwłocznie (w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli) informacje planowanych działaniach, w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT