Zawarcie umowy wydawniczej.

03.10.2016 godz. 09:01

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że 3 października 2016 roku, pomiędzy Emitentem a spółką Art Dynasty SRL z siedzibą w Rumunii (dalej jako "Art Dynasty") zawarta została umowa dotycząca wydania przez Spółkę gry "Road Survivors" stworzonej przez Art Dynasty.

"Road Survivors" to gra kierowana do szerokiej grupy odbiorców charakteryzująca się prostą rozgrywką i stylową szatą graficzną w klimacie low-poly art.

Wydanie gry na platformach iOS i Android planowane jest do końca 2016 roku.

Umowa stanowi kolejny kontrakt zawarty w ramach realizacji programu publikacji gier zewnętrznych producentów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT