Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 3 października 2012 r.

04.10.2012 godz. 14:41

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej informacji wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 3 października 2012 roku.

1. GPV I Spółka z ograniczona odpowiedzialnością - 4.949.175 akcji zwykłych na okaziciela / 4.949.175 głosów / 23, 34% w liczbie głosów na NWZA / 19,56% w ogólnej liczbie głosów

2. Jarosław Wojczakowski – 8.126.250 akcji zwykłych na okaziciela / 8.126.250 głosów / 38,33% w liczbie głosów na NWZA / 32,12% w ogólnej liczbie głosów

3. Remigiusz Kościelny – 8.126.250 akcji zwykłych na okaziciela / 8.126.250 głosów / 38,33% w liczbie głosów na NWZA / 32,12% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT