Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.

28.04.2020 r., godz. 17:16

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2020 z dnia 31 marca 2020, 17/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 oraz 18/2020 z 17 kwietnia 2020 z informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 Emitent skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie w odniesieniu do Emitenta przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A.

Złożony wniosek zawiera propozycje układowe, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020.

O kolejnych etapach postępowania Emitent będzie informował osobnymi raportami.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT