Korekta raportu nr 20/2019.

26.07.2019 r.

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, informuje, że w opublikowanym dzisiaj Ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (raport nr 20/2019) omyłkowo wskazano datę rejestracji jako 29.07.2019, podczas gdy prawidłowa data to 07.08.2019 roku.
W załączeniu do raportu Emitent przekazuje poprawiony załącznik "Ogłoszenie o zwołaniu NWZA".


POWRÓT