Umorzenie warrantów subskrypcyjnych serii A.

17.07.2018 r., godz. 15:33

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17 lipca 2018 r., w związku z faktem wykonania Nowej Opcji Wniesienia (więcej w ESPI nr 17/2018), Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia 25 319 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 sierpnia 2017 roku uprawniających do objęcia 25 319 akcji serii G.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT