Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu

11.07.2018 r., godz. 11:08

Treść raportu: Treść raportu: Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Jarosława Wojczakowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT