Decyzja Zarządu Spółki o rozpoczęciu procedury przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej.

24.07.2019 r. godz. 08:56

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”; “Emitent”) podjął w dniu 24. Lipca 2019 roku, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia Przedsiębiorstwa QUASU, stanowiącego zorganizowaną części przedsiębiorstwa (dalej jako: „Przedsiębiorstwo QUASU”) do spółki celowej.

Głównym składnikiem Przedsiębiorstwo QUASU jest innowacyjna Platforma QUASU, tj. rozwiązanie technologiczne wspierające produkcję gier na urządzenia mobilne w zakresie kontroli jakości, pozwalające na wykonywanie automatycznych testów gier mobilnych na urządzeniach iOS i Android. Platforma QUASU została wytworzona przez Emitenta i jest przez niego rozwijana.

Decyzja o rozpoczęciu procedury przeniesienia Przedsiębiorstwa QUASU do spółki celowej poświęconej rozwojowi i obsłudze technicznej, komercjalizacji oraz zarządzaniu prawami do Platformy QUASU została podjęta z uwagi na:

  • tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego technologii QUASU;
  • duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej w przedsiębiorstwie głównym Emitenta a działalnością prowadzoną w Przedsiębiorstwie QUASU;
  • usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach przedsiębiorstwa Emitenta;
  • możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania dla dalszego rozwoju Platformy QUASU;
  • konieczność zastosowania wyspecjalizowanego marketingu w procesie komercjalizacji Platformy QUASU, odmiennego od stosowanego w przedsiębiorstwie Emitenta.

Emitent planuje wniesienie Przedsiębiorstwa QUASU jako wkładu niepieniężnego do powołanej w tym celu spółki kapitałowej. Dokonanie tej czynności uzależnione będzie od wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarząd Emitenta w najbliższym czasie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o zgodzie na takie zbycie.


POWRÓT