Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu

11.07.2018 r., godz. 11:05

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 11 lipca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Remigiusza Kościelnego, Prezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT