Decyzja o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.

17.04.2020 r., godz. 07:11

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2020 z dnia 31 marca 2020 i 17/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie w odniesieniu do Emitenta przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A.

Emitent planuje skorzystać z możliwości otwarcia przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A podlegające wykupowi w dniu 5 maja 2020. Propozycje układowe Emitenta będą zbliżone do zmian zaproponowanych przez Spółkę obligatariuszom obligacji serii A w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 1 kwietnia 2020, tj. wniosek Emitenta będzie zawierał propozycję rozłożenia wierzytelności wynikającej z wykupu obligacji serii A na dwanaście równych kwartalnych rat przy jednoczesnym zapewnieniu wypłaty odsetek w dotychczasowej wysokości do czasu spłaty całej wierzytelności wynikającej z wykupu obligacji.

Jednocześnie Emitent w ramach planu restrukturyzacyjnego zaproponuje wdrożenie dodatkowych środków restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy stanu finansowego Spółki: zamknięcie linii biznesowej QUASU z możliwą sprzedażą składników majątkowych z nią związanych oraz konwersję pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy (raporty bieżące nr 16/2020 z 14 kwietnia 2020, 26/2019 z 12 września 2019 oraz 9/2019 z 21 marca 2019) na akcje Spółki nowej emisji.

W ocenie Emitenta powyższa propozycja w optymalny sposób zabezpieczy interesy Spółki jednocześnie pozwalając obligatariuszom obligacji serii A na uzyskanie pełnej spłaty ich wierzytelności. Proponowane przez Emitenta postępowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność operacyjną Spółki oraz na wykonywanie innych zobowiązań. W szczególności, realizacja powyższej propozycji nie wpływa na możliwość realizacji prognozy przedstawionej w raporcie bieżącym nr 36/2019 z 5 listopada 2019.

O złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Emitent poinformuje osobnym raportem.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT