Zawarcie umowy ramowej o w zakresie dystrybucji gier Vivid Games S.A. na platformie Nintendo Switch.

11.07.2019 r., godz. 23:30

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 lipca 2019 roku umowy ramowej z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: „QubicGames”) w zakresie portingu i dystrybucji gier Spółki na platformie Nintendo Switch (dalej jako: „Umowa”).

Na podstawie Umowy QubicGames przygotuje przeznaczone do dystrybucji na platformie Nintendo Switch wersje (tzw. porty) gier z segmentu mid-core: Space Pioneer i Gravity Rider Zero oraz 6 wybranych gier z segmentu casual. Gry będą publikowane na platformie Nintendo Switch na kontach QubicGames i Vivid Games zarządzanych przez QubicGames. Umowa pozostawia możliwość rozszerzenia listy gier o kolejne tytuły w późniejszym okresie.

Pierwsze tytuły trafią do dystrybucji na platformie Nintendo Switch jeszcze w 2019 roku. O dokładnych terminach premier Emitent będzie informować w raportach okresowych i informacjach prasowych.

Podstawa prawna:

MAR - informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT