Harmonogram publikacji gry "Gravity Rider Zero".

11.06.2019 r., godz. 17:57

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje o ustaleniu w dniu 11 czerwca 2019 roku harmonogramu publikacji gry pt. "Gravity Rider Zero" na platformach iOS i Android.
Gra trafi do globalnej dystrybucji w sierpniu 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT