Ustalenie dziennych terminów premier gry Mayhem Combat.

11.06.2018 r., godz. 13:38

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: “Spółka", “Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.06.2018 r. zostały ustalone poniższe dzienne terminy premier gry Mayhem Combat _poprzednio Metal Fist_. Premiera w sklepie Apple App Store będzie miała miejsce w dniu 28 czerwca 2018 r., a w sklepie Google Play w dniu 13 lipca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


POWRÓT