Powołanie członków Zarządu Spółki.

18:41 14.04.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”; „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 19 kwietnia 2017 r. powołała na kolejną kadencję:

  1. Remigiusza Kościelnego na Prezesa Zarządu
  2. Jarosława Wojczakowskiego na Członka Zarządu

Kadencje powołanych członków zarządu trwają 5 lat i rozpoczynają się w dniu 19 kwietnia 2017. Życiorysy powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT