Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

14.04.2020 r., godz. 11:15

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”) działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych postanowił o zmianie terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 określonych w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 20 stycznia 2020.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany 30 czerwca 2020 roku.
Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 29 lipca 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2020 nie ulegają zmianie.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


POWRÓT