Treść uchwał podjętych przez ZWZA Vivid Games S.A.

28.05.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT