Decyzja dotycząca dofinansowania projektu w ramach programu GAMEINN.

14.12.2016 godz. 12:32

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o powzięciu w dniu 14 grudnia 2016 r. informacji o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Spółkę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wniosek złożony przez Emitenta dotyczył projektu "Opracowanie systemu personalizacji w grze z mechanizmami rozgłaszania (broadcastem) w ekosystemie - Game Content Personalization System GCPS". Koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 994 456,78 zł, Emitent wnioskował o dofinansowanie kwotą 1 369 535,49 zł, wniosek został uwzględniony w całości.

GCPS (System Personalizacji Treści Gier) - jest rozwiązaniem chmurowym umożliwiającym automatyczne dostosowywanie zawartości gry w czasie rzeczywistym. Projekt realizowany będzie w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT