Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku 2020.

08.04.2020 r., godz. 08:44

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019 dotyczącego prognoz finansowych na lata 2019-2020 informuje, że w dniu 8 kwietnia 2020 Emitent dokonał okresowej oceny możliwości realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020. W ramach oceny Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za pierwszy kwartał roku 2020.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2020 spodziewane są na poziomie 4,86 mln PLN.
Skonsolidowany zysk netto za pierwszy kwartał 2020 spodziewany jest na poziomie 0,98 mln PLN.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży zostanie zamieszczona w raporcie kwartalnym za pierwszy kwartał roku 2020, który zostanie opublikowany w terminie określonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 4/2020 z 20 stycznia 2020.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacje poufne


POWRÓT