Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

17:43 12.04.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12.04.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących osób do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 12.04.2017 r.:

1. Pan Paul Bragiel

2. Pan Marcin Duszyński

3. Pan Tomasz Muchalski

4. Pan Piotr Szczeszek

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT