Zawarcie umowy wydawniczej.

06.12.2016 godz. 10:10

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 6 grudnia 2016 r. przez Vivid Games Sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta umowy z Game Odyssey Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, na podstawie której Vivid Games Sp. z o.o. nabyła prawa do gry Outer Pioneer.

Outer Pioneer (tytuł roboczy) jest grą typu action RPG w unikalnym stylu graficznym retro science fiction. Zgodnie z zawartą umową, Vivid Games Sp. z o.o. przeprowadzi prace niezbędne do zakończenia produkcji oraz dystrybucję gry na platformach iOS i Android. Premiera gry planowana jest w IV kwartale 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT