Korekta raportu ESPI nr 13/2016.

12.09.2016 godz. 11:59

Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 13/2016. Korekcie podlega wskazana w w/w raporcie data soft launch gry Metal Fist: Urban Domination, która została omyłkowo podana jako III kwartał 2016 r., podczas gdy prawidłową datą, przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości innymi kanałami komunikacji jest IV kwartał 2016 r.

Poniżej skorygowana treść raportu:

Zarząd Vivid Games S.A. dalej jako: "Emitent", "Spółka" niniejszym przekazuje harmonogram publikacji gier:

1. Heroes of Nox _wcześniej zapowiadana jako Nox Raiders_

Platformy: iOS, Android, Facebook

Data soft launch: III kwartał 2016 r.

Data premiery: IV kwartał 2016 r.

2. Metal Fist: Urban Domination

Platformy: iOS, Android

Data soft launch: IV kwartał 2016 r.

Data premiery: I kwartał 2017 r.

3. Prime Time Rush

Platformy: iOS, Android

Data soft launch: IV kwartał 2016 r.

Data premiery: I kwartał 2017 r.

Data i godzina podania do publicznej wiadomości: 12.09.2016 godz. 11:58

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT