Harmonogram publikacji gier Spółki.

08.08.2016 godz. 08:39

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: "Emitent", "Spółka"_ niniejszym przekazuje harmonogram publikacji gier:

1. Heroes of Nox _wcześniej zapowiadana jako Nox Raiders_
Platformy: iOS, Android, Facebook
Data soft launch: III kwartał 2016 r.
Data premiery: IV kwartał 2016 r.

2. Metal Fist: Urban Domination
Platformy: iOS, Android
Data soft launch: III kwartał 2016 r.
Data premiery: I kwartał 2017 r.

3. Prime Time Rush
Platformy: iOS, Android
Data soft launch: IV kwartał 2016 r.
Data premiery: I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT