Wstępna informacja o wynikach Spółki i Grupy Vivid Games za rok 2018.

18.04.2019 r., godz. 22:19

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępnie ustaloną wartość wyniku Grupy Vivid Games i Spółki za 2018 rok.
Skonsolidowana strata netto za rok 2018 spodziewana jest na poziomie ok. 5,4 mln PLN.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym okresie wniosły ok. 17,5 mln PLN, a koszty działalności operacyjnej 22,4 mln PLN.
Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 5,4 mln PLN oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 17,5 mln PLN i koszty działalności operacyjnej 22,4 mln PLN.

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT