Treść uchwał podjętych przez ZWZA Vivid Games S.A.

07.05.2018 r., godz. 15:57

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT