Treść uchwał podjętych przez NWZA Vivid Games S.A. w dniu 12.04.2017 r.

17:37 12.04.2017

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12.04.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT