Rezygnacja z produkcji gry Real Casino.

05.08.2016 godz. 18:27

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o wycofaniu się z realizacji projektu Real Casino.

Rynek gier typu „social casino” jest mocno nasycony, zdominowany przez kilka wiodących podmiotów i wymaga znacznych nakładów marketingowych w pozyskaniu użytkowników. Po analizie Zarząd Spółki zdecydował, że projekty programu wydawniczego mogą zapewnić wyższą stopę zwrotu w krótszym czasie.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT