Transakcja istotna pomiędzy podmiotami powiązanymi.

13:08 02.01.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o wcześniejszym wykupie 2 631 (dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) spośród 39 939 pozostających do wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o.

Spółka informowała o emisji obligacji raportem bieżącym EBI nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 oraz o wcześniejszym wykupie części obligacji raportami bieżącymi EBI nr 21/2016 z dnia 2 maja 2016 i 26/2016 z dnia 1 lipca 2016 a także raportem bieżącym ESPI nr 3/2016 z dnia 3 października 2016. Wartość obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi wynosi 2 631 000,00 (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy 00/100) złotych. Zapłata za obligacje nastąpiła przez potrącenie z wierzytelnością wynikającą z umowy licencyjnej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 31 lipca 2015. Dokonanie opisanej transakcji spowodowało zmniejszenie zobowiązań Emitenta wobec Vivid Games Sp. z o.o. o wartość wykupionych obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT