Zawiadomienie od Akcjonariusza dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2013 roku

31.01.2014 godz. 14:06

Zarząd Vivid Games SA informuje, iż Spółka powzięła wiadomość przekazaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o drobnych transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2013 roku przez Tomasza Muchalskiego - członka Rady Nadzorczej, których wartość łączna nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym (2013 r.) równowartości 5.000 Euro. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu ESPI.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT