Odstąpienie od oferty publicznej obligacji serii B.

31.03.2020 r., godz. 17:48

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 31 marca 2020 Emitent podjął decyzję o odstąpieniu od oferty publicznej obligacji serii B rozpoczętej 9 marca 2020 (raport bieżący nr 7/2020) i niedokonywaniu przydziału obligacji, na które złożone zostały zapisy. Decyzja Emitenta związana jest z nagłą zmianą sytuacji gospodarczej wynikającą z tzw. pandemii koronawirusa COVID-19, która miała istotny negatywny wpływ na przebieg oferty.

W związku z powyższym oferta publiczna obligacji serii B zostanie zakończona i nie dojdzie do skutku. Emitent niezwłocznie opublikuje ogłoszenie o odstąpieniu od oferty obligacji serii B w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT