Ustalenie dziennych dat premier gier Space Pioneer.

26.04.2018 r. godz. 13:17

Zarząd Vivid Games S.A. _dalej jako: “Spółka", “Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2018 r. zostały ustalone poniższe dzienne terminy premier gry Space Pioneer _poprzednio Outer Pioneer_:
w sklepie Apple App Store w dniu 31 maja 2018 r., a w sklepie Google Play w dniu 15 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT