Zawarcie umów kredytowych.

10.11.2016 godz. 13:16

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 10 listopada 2016 r. z mBank S.A, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz umów o kredyty obrotowe w łącznej wysokości 2 850 000,00 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Warunki wszystkich umów są identyczne, termin spłaty wszystkich kredytów został określony na 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT