Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 12.10.2018 r.

12.10.2018 r.

Zarząd Vivid Games S.A. wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 października 2018 roku:

1. Remigiusz Rudolf Kościelny – liczba akcji 7 176 250, liczba głosów 7 176 250; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 50%, 24,13% ogólnej liczby głosów,

2. Jarosław Wojczakowski – liczba akcji 7 176 249, liczba głosów 7 176 249; udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZA – 49,999993%, 24,13% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT