Ustalenie daty premiery gry Knights Fight 2.

23.07.2020 r., godz. 10:41

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 8/2020 z dnia 17 marca 2020 dotyczącego zawarcia umowy wydawniczej dotyczącej gry Knights Fight 2 niniejszym informuje, że w dniu 23 lipca 2020 Spółka ustaliła dzienną datę premiery ww. gry. Knights Fight 2 zostanie oficjalnie opublikowana na platformie iOS w dniu 29 października 2020 oraz na platformie Android w dniu 30 października 2020.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT