Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji akcji serii G.

16.08.2018 r., godz. 10:01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako: "KDPW") wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie 1 474 681 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset osiemdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki (dalej jako: "Akcje").

Akcje zostały zarejestrowane w depozycie w dniu 14 sierpnia 2018.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT