Rozwiązanie umowy wydawniczej.

02.11.2020 r., godz. 17:11

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 2 listopada 2020 Emitent rozwiązał na mocy porozumienia stron umowę wydawniczą z Kaneda Games S.L. dotyczącą wydania przez Emitenta gry “SMOOTS: Summer Games”, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2020 z 6 lutego 2020. Rozwiązanie umowy wynika z dokonanej przez Spółkę negatywnej oceny potencjału komercyjnego gry. W związku z rozwiązaniem umowy Emitent nie poniesie dodatkowych kosztów. 

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT