Informacja o przyznaniu Spółce środków finansowych w ramach realizacji programu GO_GLOBAL.PL.

21.05.2014 godz. 17:11

Zarząd Vivid Games S.A. otrzymał wczoraj informację przekazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania Spółce środków finansowych w wysokości 199.961,00 złotych. Kwota została przyznana Emitentowi tytułem dofinansowania realizacji projektu pt. "Opracowanie strategii komercjalizacji gier na urządzenia mobilne stworzonych w oparciu o technologię Real Fighting Framework na rynkach Ameryki Łacińskiej i Azji południowo-wschodniej" w ramach przedsięwzięcia GO.GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych. Środki finansowe będą przekazane Spółce na podstawie umowy. Realizacja projektu wpisuje się w strategię Spółki na 2014 rok przewidującą m.in. ekspansję na rynki azjatyckie.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT